Jõutasakaalu testimine

Milleks on vaja testida jõutasakaalu?

Jõutasakaalu on vaja testida selleks, et saada treeningute planeerimiseks vajalikku informatsiooni.

Hästi on teada, et oled just nii tugev, kui tugev on su nõrgim lüli. Näiteks, kui tõmbavad ja väljapööravad lihased on nõrgad, ei ole võimalik edasi arendada suruvate lihaste jõudu, kusjuures tegu on positiivse stsenaariumiga – kui piisavalt kaua treeninguid forsseerida, on tagajärjeks trauma. Jõutasakaalu testimine teeb selgeks nn. kitsaskohad, mille põhjal saab välja töötada konkreetse tegevuskava saavutamaks optimaalsed lihastevahelised jõudude suhted.

Lihastevaheliste jõudude tasakaalu korral  ei saada nõrgad vastaslihased ajusse lihaste tööd tõkestavaid signaale ja jääb kõrvale olukord, kus alatreenitud vastaslihase ja hüpertrofeerunud lihase töö ebakõla suurendab liigeste kahjustumise riski ja võib põhjustada lihaserebendeid.

Lühidalt – jõutasakaal on vajalik nii tegev- kui harrastussportlastele, parandamaks füüsilist saavutusvõimet ja hoidmaks  ära vigastusi.

Kuidas toimub jõutasakaalu testimine?

See toimub kahel viisil – kasutades Kanada sportlaste testimise põhjal väljatöötatud normatiive ehk testides struktuurset tasakaalu (C. Poliquin 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) ning füsioteraapias kasutatavat lihaste jõu ja pikkuse testimist.

Ülakeha:

1) põhiharjutuse ja lisaharjutuse 1 korduse maksimumi testimine, abiharjutuste 8KM testimine ning tulemuste võrdlemine põhiharjutuse 1KM-ga;

2) probleemsete lihaste pikkuse testimine.

Alakeha:

1) lihtharjutuste sooritamine ebastabiilsel pinnal, mis annab soorituse järgi teavet alakeha lihaste düsbalansi kohta;

jõutasakaalu korral sportlastel  kahe põhiharjutuse 1 KM testimine (toimub teisel ajal) ning nende tulemuste omavaheline võrdlemine;

2) põhiliste alakehalihaste pikkuse testimine.

Kehatüvi:

alumiste kõhulihaste jõu testimine.

1 KM testimine annab võimaluse treeningul teada saada (ligikaudselt) lihaskiudude ülesehituse: kas lihastes domineerivad kiired või aeglased lihaskiud või on tegu lihastega, millistes leidub võrdsel hulgal mõlemaid lihaskiude.

Korduste maksimume ei testita algajatel, kuna neil puuduvad maksimumi sooritamiseks vajalik kogemus ja tehnilised oskused.

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes